Chương trình giáo dục

Nomi Trung Quốc trực tuyến
Hệ thống chương trình giảng dạy

Nomi Trung Quốc trực tuyến
Chương trình giảng dạy cốt lõi tự phát triển

L1 - L2 Nghe & Nói

168 bài học & 18 chủ đề & 200 từ
Hiểu cách phát âm và chính tả của 63 Hán Việt và có thể phân biệt được chữ cái đầu, nguyên âm và cả âm tiết.
Tập trung vào việc cải thiện khả năng nghe và nói. Cải thiện sự quan tâm của học sinh đối với tiếng Trung thông qua đào tạo theo chủ đề và đặt nền tảng cho việc diễn đạt bằng miệng trôi chảy.
Học 29 nét, 40 căn của chữ Hán và 28 bộ cơ bản của Hán tự. Hình thành hiểu biết cơ bản về cấu tạo và cách viết chữ Hán.

L3 - L4 Đọc & Viết

480 bài học & 32 chủ đề & 800 từ
Học các kỹ năng đánh vần tự nhiên, kỹ năng giao tiếp ; đọc các loại bài báo khác nhau, cải thiện khả năng đọc và trau dồi nhận thức viết và khả năng tư duy tiếng Trung.
Có thể đọc các bài báo trung bình và dài một cách độc lập và viết các bài báo tiếng Trung đơn giản một cách dễ dàng.

L5 - L7 Ngữ cảnh & Chủ đề

220 bài học & 16 chủ đề & 1500 từ
Học ngữ pháp một cách hệ thống và cải thiện kỹ năng đọc.
Trau dồi khả năng toàn diện của học sinh thông qua mô hình học tập đa cấp độ được thiết kế xoay quanh các chủ đề khác nhau.
Có thể đọc các bài báo dài một cách độc lập và viết các bài báo ngắn một cách dễ dàng.

Học sâu L8

200 bài học & 8 chủ đề & 2500 từ
Nâng cao phẩm chất nhân văn và nội hàm văn học thông qua nghiên cứu toàn diện về văn hóa, lịch sử và các khía cạnh khác.
Hiểu nguồn gốc lịch sử của tiếng Trung và đọc các bài báo về các chủ đề khác nhau, thực hành ngữ pháp theo ngữ cảnh toàn diện để nâng cao vốn từ vựng một cách có hệ thống.
Có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực bằng tiếng Trung, học viết các bài báo chuyên nghiệp như phóng sự điều tra, bình luận trên báo, v.v.