Công nghiệp Tin tức

  • What Is An International Chinese Teacher?
    Thời gian đăng: 08-07-2020

    Giáo viên tiếng Trung quốc tế là những giáo viên dạy tiếng Trung theo tiêu chuẩn quốc tế và đối tượng giảng dạy là những người đến từ các quốc gia hoặc dân tộc có tiếng mẹ đẻ là các ngôn ngữ khác. Việc đăng cai Thế vận hội Olympic và World Expo đã mang lại cho thế giới nhiều sự ủng hộ hơn ...Đọc thêm »